Giới thiệu

Không đặt

Thông điệp lãnh đạo

Quá trình hội nhập nền kinh tế của Việt Nam đòi hỏi các nhà quản lý phải có hiểu biết sâu sắc về Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, có tư duy và tác phong làm việc năng động và chuyên nghiệp. 

ThS. Phạm Sỹ Long

 

Môn học đảm nhận chính

-  Quản trị Tài chính

-  Tài chính quốc tế

-  Thị trường tài chính và các định chế tài chính

-  Đầu tư tài chính

Hướng nghiên cứu chính

-  Đầu tư tài chính

-  Thị trường chứng khoán

TS. Trần Thị Minh Hương

 

Môn học đảm nhận chính

-  Nguyên lý kế toán

-  Kế toán quản trị

-  Kế toán tài chính

Hướng nghiên cứu chính

-  Kế toán tài chính

-  Phân tích tài chính

TS. Lương Thái Bảo

 

Môn học đảm nhận chính

-  Tài chính Quốc tế

-  Thị trường Tài chính và các định chế tài chính

-  Kinh tế học quản lý

Hướng nghiên cứu chính

-  Tỷ giá hối đoái

-  Cạnh tranh và cấu trúc ngành

-  Quản trị công ty

-  Thuế và hành vi của doanh nghiệp

TS. Vũ Đình Hiển

 

Môn học đảm nhận chính

-  Kế toán quản trị

-  Kế toán tài chính

Hướng nghiên cứu chính

-  Kế toán quản trị

-  Thuế và hành vi của doanh nghiệp

PGS.TS. Lê Thị Bích Ngọc

 

Môn học đảm nhận chính

  • Quản trị Tài chính doanh nghiệp
  • Đầu tư tài chính
  • Nguyên lý Kế toán

Hướng nghiên cứu chính

  • Tài chính doanh nghiệp nhỏ và vừa
  • Khuynh hướng doanh nhân
  • Tài chính trường đại học và các đơn vị cung cấp dịch vụ công ích

ThS. Lê Văn Nam

TS. Nguyễn Quốc Duy

 

PGS.TS. Trần Thị Vân Hoa

 

 

Tuyển sinh sau đại học

Đăng kí nhận RSS - Giới thiệu